Solo Exhibition

2020.5.16 Sat - 5.31 Sun

toripie KYOTO

#102 Shinponto-cho 133, sakyo-ku, Kyoto city, Kyoto

https://www.toripie.com

(c) 2020 kenichi sasakawa